Стоно кандило - Table Vigil Lamp - Настольная лампада


Сребрнo филигранскo стоно кандило Архимандрита Закхеја (Вуда)
Srebrno filigransko stono kandilo Arhimandrita Zakheja (Vuda)
Silver filigree table vigil lamp of The Very Reverend Archimandrite Zacchaeus (Wood)
Настольная лампада Архимандрита Закхея (Вуда)

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica