Висеће кандило - Icon Vigil Lamp - Подвесная лампада


Сребрнo филигранскo висеће кандило породице Радосављевић
Srebrno filigransko viseće kandilo porodice Radosavljević
Silver filigree icon vigil lamp of Radosavljevic Family
Подвесная лампада семьи Радосавлевич

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica