Манастир Томић - St. Thomas Monastery - Mонастыр Св. Фоме, Томич


Манастир Св. Томе - Отац Николај (Руменић) и Г.Р. Покимица
Manastir Sv. Tome - Otac Nikolaj (Rumenić) i G.R. Pokimica
St. Thomas Monastery - Fr. Nikolai (Rumenic) and G.R. Pokimitza
Mонастыр Св. Фоме - Отец Николай (Руменич) и Г.Р. Покимица

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica