Улаз у Цркву Христовог рођења - Door of humility - Базилика Рождества Христова

Улаз у Цркву Христовог рођења
Ulaz u crkvu Hristovog rođenja
Door of humility - Nativity Church
Базилика Рождества Христова

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica