Зидна фреска Јована Угљеше, ктитора манастира Симонопетра, Света Гора - Wall fresco of John Uglesha, in Simonos Petras monastery - Фрески Иоанна Углеше из монастыря Симонопетра


Зидна фреска Јована Угљеше, ктитора манастира Симонопетра, Света Гора
Zidna freska Jovana uglješe, ktitora manastira Simonopetra
Wall fresco of John Uglesha, in Simonos Petras monastery
Фрески Иоанна Углеше из монастыря Симонопетра

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica