Стоно кандило - Icon Vigil Lamp - Настольная лампада


Сребрнo филигранскo кандило из Пећке Патријаршије
Srebrno filigransko kandilo iz Pećke Patrijaršije
Silver filigree vigil lamp from Patriarchate of Pec
Лампада, Печская Патриархия

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica