Пећка Патријаршија - Patriarchate of Pec - Печская Патриархия


Пећка Патријаршија
Pećka Patrijaršija
Patriarchate of Pec
Печская Патриархия

     
     


www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2012 Goran Ristović Pokimica