Икона "Свети Сава" - Icon "St. Sava" - Икона "Св.Савва"


Икона "Свети Сава"
Ikona "Sveti Sava"
Icon "St. Sava"
Икона "Св.Савва"www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2010 Goran Ristović Pokimica