Икона "Свети Георгије" - Icon "Saint George" - Икона "Св. Георгий Победоносец"


Икона "Свети Георгије"
Ikona "Sveti Georgije"
Icon "Saint George"
Икона "Св. Георгий Победоносец"www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2010 Goran Ristović Pokimica