Икона "Свети Козма и Дамјан" - Icon "Saint Cosmas and Damian" - Икона "Св. Козьма и Дамиан"


Икона "Свети Козма и Дамјан"
Ikona "Sveti Kozma i Damjan"
Icon "Saint Cosmas and Damian"
Икона "Св. Козьма и Дамиан"



www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2010 Goran Ristović Pokimica