Икона "Свети Николај" - Icon "St. Nicolas" - Икона "Св. Николаий"


Икона "Свети Николај"
Ikona "Sveti Nikolaj"
Icon "Saint St. Nicolas"
Икона "Св. Николаий"www.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2010 Goran Ristović Pokimica