Икона "Распеће Христово" - Icon "Crucifixion" - Икона "Распятие Христово"
Печат иконописачке радионице манастира Кончул"
Pečat ikonopisačke radionice manastira Končul
Logo of icon studio of Konchul Monastery
Лого, Мастерская монастырьа Кончулwww.pokimica.com

images and text copyrighted
zabranjeno presnimavanje fotografija i tekstova bez dozvole autora
Copyright © 2006-2010 Goran Ristović Pokimica