Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  Ελληνικά 

Престони крст Храма Христовог рођења у Витлејему, Света Земља

PK004

     
 
 
 

Сребрни филигрански позлаћени престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему

Сребрни филигрански позлаћени престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему
             
    Поставите на
     

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

Сребрни филигрански престони крст Храма Христовог Рођења у Витлејему - детаљ

фотографије високе резолуције 1024 x 768


ОПИС

Престони крст  са округлим каменим постољем. Рађен по узору Јерусалимског крста. Само распеће је дуборезано на дивљој крушки са четири Јеванђелиста на краковима крста, оковано са свих страна филиграном. При дну дуборезног крста, уграђена је посуда иза стаклених врата у којој је уграђена честица Часног крста. На краковима, који се завршавају шпицевима постављени су са предње и задње зелени ахати, серпентин и природни бисери. На самим крајевима кракова, у пупољастом завршетку уметнута су три зелена гроздаста оникса. На пресецима кракова, са предње и задње стране налази се по четири природна бисера и четири седефа. Око самог распећа, са предње и задње стране налази се по четрнаест зелених ахата. При дну крста са леве и десне стране изведене су две стилизоване аждаје декорисане са по четири природна бисера и једним зеленим ахатом и два серпентина. Крст се наслања на рукохват који почиње крушкастом куполом и наставља са стубом који на средини има нодус у облику кугле са три зелена ахата. При дну стуба се такође налази једна кугла из које се развија куполасти наставак постоља. Само постоље је округло, пречника 27 цм и декорисано је са 14 зелених ахата и 7 природних бисера и 7 серпентина. За декорацију крста утрошено је укупно 32 природна бисера, 61 полудраги камен ахат, 4 седефа и 23 серпентина. По ободу постоља ручно је гравиран текст на сребрном позлаћеном лиму на четири језика: српском, грчком, црквенословенском и арапском, који гласи:
 
"Богу вишњем и Храму Рођења Исуса Христа у Витлејему, од србскога рода."
"Πρὸς τῷ Ὑψύστῳ Θεῷ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ Βηθλεέμ,  τὸ γένος τῶν Σέρβων."

"Богy во вhшних и Ро1ждественому хра1му Хри1ста Бо1га во Витлеэмэ, t рода се1рбскаго."

"لله في الآعالي , ولكنيسة المهد  في بيت لحم , هدية من الشعب الصربي."
 
 
 
 
Са унутрашње стране постоља, уметнут је зелени оникс резан у облику четрнаестокраке Витлејемске звезде
 
 
 
 
 
Камено постоље од зеленог оникса у облику Витлејемске звезде 
 
ШКРИЊА
 
Крст је смештен у дрвену шкрињу димензија 80 х 55 х 50 цм која је са спољне стране ојачана кованим гвожђем са резом и катанцем. Унутрашња страна шкриње је тапацирана зеленом свилом и декорисана позлаћеним нитнама на спојевима ромбоидних поља и по унутрашњим рубовима. Сам крст је положен на тапацирану подлогу и причвршћен са два кожна каиша. Са унутрашње стране поклопца који је такође тапациран и декорисан позлаћеним нитрнама, привезана са два кожна каиша смештена је ручно исписана хрисовуља.
 
 
 
ХРИСОВУЉА
 
У поклопцу шкриње налази се мајсторски рад нашег чувеног калиграфа Светозара Пајића Дијака из Новог Сада - хрисовуља димензија 100 х 30 цм, ручно исписана на јарећој кожи - пергаменту са декоративним заставицама и иницијалима. На хрисовуљи је исписана молитва Часном крсту на црквенословенском, грчком и арапском језику:
 
Црквенословенски
Грчки
Арапски
 

Кrте всечcтнhй, ґпcлwвъ похвало2, nрyжіе стrтотeрпцєвъ, сщ7eнникwвъ слaво, прпdбныхъ њграждeніе, всёхъ вёрныхъ храни1телю, сохрани2, њси2 вёрнw покланsющыzсz тебЁ.

 

Σταυρέ πανσεβάσμιε, τών Αποστόλων καύχημα, όπλον Αθλοφόρων, Ιερέων, δόξα Οσίων, περιχαράκωμα, πάντων τών πιστών ο φυλακτήρ, φρούρησον αγίασον, τούς πιστώς προσκυνούντάς σε.

 

ايها الصليب الكلي الوقار فخر الرسل سلاح اللابسي الظفر شرف الكهنة صيانة الأبرار وحافظ كل المؤمنين صنا وقدّسنا نحن الساجدين لك بايمان.

КrтY твоемY покланsемсz вLко, и3 с™0е воскrніе твоE слaвимъ.   Τόν Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, καί τήν αγίαν σου ανάστασιν δοξάζομεν.  

لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد.

ЦRкви похвалA ты2 є3си2 чcтнhй кrте, царeй nрyжіе и3 мjру всемY ми1ра п0честь бGодёланнаz, кrте, правослaвныхъ рaдосте, вселeнныz храни1телю, сохрани2, њси2 тебЁ покланsющыzсz.   Τής Εκκλησίας καύχημα, σύ εί τίμιε Σταυρέ, βασιλείας όπλον, καί τού Κόσμου παντός, ειρήνης βραβείον θεότευκτον. Σταυρέ Ορθοδόξων η χαρά, τής Οικουμένης φύλαξ, φύλαξον αγίασον, τούς σέ προσκυνούντας.  

أيها الصليب المكرم أنت هو فخر الكنيسة وسلاح المملكة وجوائز السلامة المتقنة من الله لكل العالم فيا أيها الصليب فرح المستقيمي الرأي وحافظ المسكونة احفظ وقدس الساجدين لك.

КrтY твоемY покланsемсz вLко, и3 с™0е воскrніе твоE слaвимъ.    Τόν Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, καί τήν αγίαν σου ανάστασιν δοξάζομεν.  

لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد.

Пріиди1те поклони1мсz жи1зни нaшеz ходaтаю, kвлeнному дрeву днeсь, хrтA бGа нaшегw кrтY, и4мже смeрть ўzзви1сz, и3 воскrніе нaмъ пaдшымъ њбнови1сz ћвэ, и3збaвившему зовyще: нaсъ рaди в0лею пострадaвый, да сп7сeши всsчєскаz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.   Δεύτε προσκυνήσωμεν, τό τής ζωής ημών πρόξενον, πεφηνός ξύλον σήμερον, Χριστού τού Θεού ημών, τόν Σταυρόν, δι' ού περ θάνατος ετρώθη, καί η ανάστασις ημίν, τοίς επταικόσιν εκαινουργήθη σαφώς, τώ ρυσαμένω κράζοντες. Ο δι' ημάς εκουσίως παθών, ίνα σώσης τά σύμπαντα, ο Θεός ημών δόξα σοι.  

هلّم نسجد اليوم للعود الذي ظهر مسبّبا لنا الحياة أعني صليب المسيح الهنا الذي به جرح الموت وتجدّدت القيامة بايضاح لنا نحن الساقطين هاتفين لمنقذنا يا من تألّمت لأجلنا باختيارك لكيما تخلص الكل يا الهنا المجد لك.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.   Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
 

المجد للآب والأبن والروح القدس ,الآن وكلّ أوان والى  دهر الداهين .آمين.

 

Хрисовуља на јарећој кожи

Хрисовуља на јарећој кожи 
 

Са благословом Архиепископа јорданског Теофилакта из Јерусалимске Патријаршије, крст је постављен на Часну трпезу у Цркви Христовог рођења у Витлејему, изнад Вертепа - пећине у којој је рођен Господ Исус Христос. У простор испод дуборезног крста, уграђена је честица правог Часног крста на Крстопоклону Недељу 2011.год.

Несебичним и богоугодним ангажовањем госп. Гордане Шипке из Новог Сада и Сестре Доротеје из Цркве Христовог рођења у Витлејему, прикупљени су прилози од српског верујућег народа за израду овог крста.

Посебна захвалност припада госп. Душану и гђи. Леонори Вуловић из Београда који су приложили драго камење.


 

Изношење часног крста за Крстовдан 27/14.09.2011 год. у Цркви Христовог Рођења у Витлејему
 
Материјал:           сребро финоће 950, позлата 23К, зелени ахат, зелени оникс, речни бисери, седеф, серпентин,
                           дивља крушка.
Техника израде:  филигран, гранулација, инкрустација, дуборез (Вучићевић Добривоје, радионица Калистрат Београд),
                           ручна гравура (Раде Лазић, Крагујевац), калиграфско писање (Светозар Пајић Дијак, Нови Сад),
                           обрада дрвета (Рoдољуб Ћирица, Конарево - Краљево), тапацирање (Раде Дугалић, Матарушка Бања). Величина:            крст 63 × 30 × 27 цм., шкриња 80 x 55 x 50 цм.
Тежина:               сребрни позлаћени оков 2054 гр.
Година израде:    2011.
Наручилац:          Гђа. Гордана Шипка, Нови Сад.
У поседу:             Цркве Христовог рођења у Витлејему, Света Земља.


<  Вратите се на претходни рад

^
Вратите се на избор радова

Пређите на следећи рад  >