samo po pokimica.com pocelom srpskom web-u
Enhanced with Snapshots

Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  ΕλληνικάIzbor kandila

 
  Kandila
 

VISEĆA, STONA I PRESTONA KANDILA OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENA U TEHNICI FILIGRANA I  GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM  BISERIMA...

 
 

Izbor kadionica

 
  Kadionice
 

RUČNE, VISEĆE I KACI KADIONICE OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENE U TEHNICI FILIGRANA I  GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM  BISERIMA...

 

Izbor panagija

 
  Panagije
 

ARHIJEREJSKE PANAGIJE I PANAGIJARI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENE U TEHNICI FILIGRANA, GRANULACIJE I DRVOREZA SA CIRKONIMA,  POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM  BISERIMA...

 

Izbor naprsnih krstova

 
  Naprsni krstovi
 

ARHIJEREJSKI I NAPRSNI KRSTOVI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA, GRANULACIJE I DRVOREZA SA CIRKONIMA, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor ručnih krstova

 
  Ručni krstovi
 
RUČNI I CELIVAJUĆI KRSTOVI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA, GRANULACIJE I DRVOREZA, SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...
 
 

Izbor prestonih krstova

 
  Prestoni krstovi
 

PRESTONI I STONI KRSTOVI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA, GRANULACIJE I DRVOREZA, SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 
 
 

Izbor nagrudnih krstova

 
  Nagrudni krstovi
 
NAGRUDNI KRSTOVI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA, GRANULACIJE I DRVOREZA, SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor stonih ikona

 
  Medaljoni i nagrudne ikone
 

MEDALJONI I NAGRUDNE IKONE OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENE U TEHNICI FILIGRANA I GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor okovanih ikona

 
  Okovi ikona
 

OKOVI IKONA OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENE U TEHNICI FILIGRANA I GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor okova Jevanđelja

 
  Okovi Jevanđelja
 
OKOVI JEVANĐELJA OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA,  GRANULACIJE, ISKUCAVANJA, PROREZIVANJA, AŽURIRANJA I DRVOREZA, SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...
 

Izbor štapova i žezala

 
  Žezla
 

ŽEZLA I ŠTAPOVI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENA U TEHNICI FILIGRANA I  GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor putira

 
  Putiri
 

PUTIRI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA I  GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

CRKVENE SASUDE I UTVARI

 
  Crkvene utvari i sasude
 

CRKVENE UTVARI I SASUDE OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA I  GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor ćiraka i svećnjaka

 
  Čiraci
 

ČIRACI OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA I  GRANULACIJE SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor lanaca

 
  Lanci
 

LANCI ZA PANAGIJE, PANAGIJARE, NAPRSNE KRSTOVE I KANDILA OD SREBRA FINOĆE 950...

 

Izbor kivota

 
  Kivoti
 

KOVI KIVOTA OD SREBRA FINOĆE 950, RAĐENI U TEHNICI FILIGRANA,  GRANULACIJE, ISKUCAVANJA, PROREZIVANJA, AŽURIRANJA I DRVOREZA, SA CIRKONIMA, ONIKSOM, POLUDRAGIM KAMENOM, KORALIMA, PRIRODNIM MORSKIM I REČNIM BISERIMA...

 

Izbor nakita

 
  Nakit
 

NAKIT OD SREBRA FINOĆE 950...


 

Razni radovi

 
  Razno
 

RAZNI PREDMETI  OD SREBRA FINOĆE 950...


 

Restauracija i konservacija

 
  Restauracija i konservacija
 
RESTAURACIJA I KONSERVACIJA UMETNIČKIH PREDMETA I SASUDA IZ CRKVENIH RIZNICA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE...
 
 
 

Radovi starih majstora

 
  Stari majstori
 

UMETNIČKA DELA NAŠIH I DRUGIH PRAVOSLAVNIH STARIH MAJSTORA...