Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  Ελληνικά 

Jedanaest kandila ispred "Vitlejemske zvezde" u Crkvi "Hristovog rođenja", Vitlejem - Sveta Zemlja

KD040

 

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo ispred Vitlejemske zvezde u Crkvi Hristovog rođenja
 

Srebrno filigransko kandilo - rozeta

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo - liveni golub

fotografije visoke rezolucije 1024 x 768

 
 

Srebrno filigransko kandilo

Сребрно филигранско кандило

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

KD033 KD034 KD035 KD036 KD037
 

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

Srebrno filigransko kandilo

KD038 KD039 KD041 KD042 KD043
Ostalih deset srebrnih filigranskih kandila ispred Vitlejemske zvezde u Crkvi Hristovog rođenja

OPIS

Jedanaest visećih srebrnih filigranskih kandila iznad Vitlejemske zvezde u Crkvi Hristovog rođenja u Vitlejemu.

Kandila su bokastog oblika. Dno je kupolasto sa visećim krstićem koji je obostrano dekorisan crvenim granatom. Samo telo je sačinjeno od devet delova na kojima se po sredini nalaze zvezdaste rozete. Tri centralne rozete imaju 14 krakova kao srebrna zvezda nad mestom rođenja Isusa Hristosa. Na sredini zvezde je umetnut granat prečnika 10 mm. Kandilo je zakačeno na tri lanca,  povezana u noseću rozetu u obliku zvezde sa 14 krakova sa zakačkom na vrhu. Ispod rozete visi srebrni liveni golub koji simbolizuje Sveti Duh.


BAZILIKA HRISTOVOG ROĐENJA

Iznad pećine Hristovog Rođenja - Vertepa danas je ogromna i veličanstvena crkva koju podiže Sveta majka cara Konstantina - Jelena Ravnoapostolna, 324. godine kao svoju prvu zadužbinu u Svetoj zamlji, dok je deo porušenog hrama u 6. veku dogradio car Justinijan. Na unutrašnjim stubovima crkve, kojih ima 48, oslikani su Vaseljenski sabori zajedno sa predstavama svetih.
U pećinu - Vertep, silazi se sa 16 stepenika pored ikone Bogorodice vitlejemske, a na drugu stranu izlazi preko 13 stepenika.

Slika Vertepa
Ulaz u Vertep

Nad polukružnom centralnom nišom nalazi se časni presto, a pod njim mermerna ploča sa srebrnom Zvezdom koja označava mesto koje je obasjala zvezda Istoka označavajući mesto rođenja Spasitelja sveta. Prva zvezda je uništena tokom nemira 1847. god. Na unutrašnjem krugu zvezde nalazi se natpis na latinskom: «Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est» (Ovde je Deva Marija rodila Isusa Hristosa). U polukrugu okolo zvezde gori 15 kandila, od kojih su 6 priložili pravoslavni Grci, 5 Jermeni i 4 katolici.

Kandila na plafonu Vertepa Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja Zadnja strana Vertepa sa kandilima
Kandila na plafonu Vertepa   Zadnja strana Vertepa sa kandilima

 

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

         

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja

Srebrno filigransko kandilo u pećini Crkve Hristovog rođenja


Srebrna filigranska kandila u pećini Crkve Hristovog rođenja

Sa blagoslovom Arhiepiskopa jordanskog Teofilakta iz Jerusalimske Patrijaršije, jedanaest kandila je zamenjeno sa ovih jedanaest filigranskih srebrnih kandila koje su priložili srpski pravoslavni vernici prilikom hodočasničkog putovanja u Svetu Zemlju krajem 2009.god. Kandila su postavljena u nizu, na plafonu pećine - Vertepa, a ispred Vitlejemske zvezde.

Nesebičnim i bogougodnim angažovanjem gosp. Gordane Šipke iz Novog Sada i Sestre Doroteje iz Crkve Hristovog rođenja u Vitlejemu, prikupljeni su prilozi od srpskog verujućeg naroda za izradu ovih jedanaest kandila.

Posebna zahvalnost pripada gosp. Dušanu i gđi. Leonori Vulović iz Beograda koji su priložili drago kamenje koje je ugrađeno u ova kandila.


Materijal:           srebro finoće 950,
rubin, granat, sedef.
Tehnika izrade:  filigran, granulacija, inkrustacija, livenje.

Veličina:            28 (34) × 14 cm.
, lanci 50 cm.
Težina:            
 KD033 -857 gr., KD034 -853 gr., KD035 -859 gr., KD036 -873 gr., KD037 -861 gr., KD038 -884 gr.,
                        KD039 -871
gr., KD040 -890 gr., KD041 -866 gr., KD042 -876 gr., KD043 -874 gr.

Godina izrade:   2009.

Naručilac:          Gđa. Šipka Gordana, Novi Sad.
U posedu:          Crkve Hristovog rođenja, Vitlejem - Sveta Zemlja.

<  Vratite se na prethodni rad

^
Vratite se na izbor radova

Pređite na sledeći rad  >