Српски ћирилица  Srpski latinica  English  Руский  Ελληνικά 

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu, Sveta Zemlja

PK004

 

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu
 

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

Srebrni filigranski prestoni krst Hrama Hristovog rođenja u Vitlejemu - detalj

fotografije visoke rezolucije 1024 x 768


OPIS

Prestoni krst  sa okruglim kamenim postoljem. Rađen po uzoru Jerusalimskog krsta. Samo raspeće je duborezano na divljoj kruški sa četiri Jevanđelista na krakovima krsta, okovano sa svih strana filigranom. Pri dnu duboreznog krsta, ugrađena je posuda iza staklenih vrata u kojoj je ugrađena čestica Časnog krsta. Na krakovima, koji se završavaju špicevima postavljeni su sa prednje i zadnje zeleni ahati, serpentin i prirodni biseri. Na samim krajevima krakova, u pupoljastom završetku umetnuta su tri zelena grozdasta oniksa. Na presecima krakova, sa prednje i zadnje strane nalazi se po četiri prirodna bisera i četiri sedefa. Oko samog raspeća, sa prednje i zadnje strane nalazi se po četrnaest zelenih ahata. Pri dnu krsta sa leve i desne strane izvedene su dve stilizovane aždaje dekorisane sa po četiri prirodna bisera i jednim zelenim ahatom i dva serpentina. Krst se naslanja na rukohvat koji počinje kruškastom kupolom i nastavlja sa stubom koji na sredini ima nodus u obliku kugle sa tri zelena ahata. Pri dnu stuba se takođe nalazi jedna kugla iz koje se razvija kupolasti nastavak postolja. Samo postolje je okruglo, prečnika 27 cm i dekorisano je sa 14 zelenih ahata i 7 prirodnih bisera i 7 serpentina. Za dekoraciju krsta utrošeno je ukupno 32 prirodna bisera, 61 poludragi kamen ahat, 4 sedefa i 23 serpentina. Po obodu postolja ručno je graviran tekst na srebrnom pozlaćenom limu na četiri jezika: srpskom, grčkom, crkvenoslovenskom i arapskom, koji glasi:

 
"Богу вишњем и Храму Рођења Исуса Христа у Витлејему, од србскога рода."
"Πρὸς τῷ Ὑψύστῳ Θεῷ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ Βηθλεέμ,  τὸ γένος τῶν Σέρβων."

"Богy во вhшних и Ро1ждественому хра1му Хри1ста Бо1га во Витлеэмэ, t рода се1рбскаго."

"لله في الآعالي , ولكنيسة المهد  في بيت لحم , هدية من الشعب الصربي."
 
 

Sa unutrašnje strane postolja, umetnut je zeleni oniks rezan u obliku četrnaestokrake Vitlejemske zvezde

 
 Kameno postolje od zelenog oniksa u obliku Vitlejemske zvezde
 
 
Kameno postolje od zelenog oniksa u obliku Vitlejemske zvezde
 
Škrinja
 
Krst je smešten u drvenu škrinju dimenzija 80 h 55 h 50 cm koja je sa spoljne strane ojačana kovanim gvožđem sa rezom i katancem. Unutrašnja strana škrinje je tapacirana zelenom svilom i dekorisana pozlaćenim nitnama na spojevima romboidnih polja i po unutrašnjim rubovima. Sam krst je položen na tapaciranu podlogu i pričvršćen sa dva kožna kaiša. Sa unutrašnje strane poklopca koji je takođe tapaciran i dekorisan pozlaćenim nitrnama, privezana sa dva kožna kaiša smeštena je ručno ispisana hrisovulja.
 

HRISOVULJA
 

U poklopcu škrinje nalazi se majstorski rad našeg čuvenog kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka iz Novog Sada - hrisovulja dimenzija 100 X 30 cm, ručno ispisana na jarećoj koži - pergamentu sa dekorativnim zastavicama i inicijalima. Na hrisovulji je ispisana molitva Časnom krstu na crkvenoslovenskom, grčkom i arapskom jeziku:

 
Crkvenoslovenski
Grčki
Arapski
 

Кrте всечcтнhй, ґпcлwвъ похвало2, nрyжіе стrтотeрпцєвъ, сщ7eнникwвъ слaво, прпdбныхъ њграждeніе, всёхъ вёрныхъ храни1телю, сохрани2, њси2 вёрнw покланsющыzсz тебЁ.

 

Σταυρέ πανσεβάσμιε, τών Αποστόλων καύχημα, όπλον Αθλοφόρων, Ιερέων, δόξα Οσίων, περιχαράκωμα, πάντων τών πιστών ο φυλακτήρ, φρούρησον αγίασον, τούς πιστώς προσκυνούντάς σε.

 

ايها الصليب الكلي الوقار فخر الرسل سلاح اللابسي الظفر شرف الكهنة صيانة الأبرار وحافظ كل المؤمنين صنا وقدّسنا نحن الساجدين لك بايمان.

КrтY твоемY покланsемсz вLко, и3 с™0е воскrніе твоE слaвимъ.   Τόν Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, καί τήν αγίαν σου ανάστασιν δοξάζομεν.  

لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد.

ЦRкви похвалA ты2 є3си2 чcтнhй кrте, царeй nрyжіе и3 мjру всемY ми1ра п0честь бGодёланнаz, кrте, правослaвныхъ рaдосте, вселeнныz храни1телю, сохрани2, њси2 тебЁ покланsющыzсz.   Τής Εκκλησίας καύχημα, σύ εί τίμιε Σταυρέ, βασιλείας όπλον, καί τού Κόσμου παντός, ειρήνης βραβείον θεότευκτον. Σταυρέ Ορθοδόξων η χαρά, τής Οικουμένης φύλαξ, φύλαξον αγίασον, τούς σέ προσκυνούντας.  

أيها الصليب المكرم أنت هو فخر الكنيسة وسلاح المملكة وجوائز السلامة المتقنة من الله لكل العالم فيا أيها الصليب فرح المستقيمي الرأي وحافظ المسكونة احفظ وقدس الساجدين لك.

КrтY твоемY покланsемсz вLко, и3 с™0е воскrніе твоE слaвимъ.    Τόν Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα, καί τήν αγίαν σου ανάστασιν δοξάζομεν.  

لصليبك يا سيدنا نسجد ولقيامتك المقدسة نمجد.

Пріиди1те поклони1мсz жи1зни нaшеz ходaтаю, kвлeнному дрeву днeсь, хrтA бGа нaшегw кrтY, и4мже смeрть ўzзви1сz, и3 воскrніе нaмъ пaдшымъ њбнови1сz ћвэ, и3збaвившему зовyще: нaсъ рaди в0лею пострадaвый, да сп7сeши всsчєскаz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.   Δεύτε προσκυνήσωμεν, τό τής ζωής ημών πρόξενον, πεφηνός ξύλον σήμερον, Χριστού τού Θεού ημών, τόν Σταυρόν, δι' ού περ θάνατος ετρώθη, καί η ανάστασις ημίν, τοίς επταικόσιν εκαινουργήθη σαφώς, τώ ρυσαμένω κράζοντες. Ο δι' ημάς εκουσίως παθών, ίνα σώσης τά σύμπαντα, ο Θεός ημών δόξα σοι.  

هلّم نسجد اليوم للعود الذي ظهر مسبّبا لنا الحياة أعني صليب المسيح الهنا الذي به جرح الموت وتجدّدت القيامة بايضاح لنا نحن الساقطين هاتفين لمنقذنا يا من تألّمت لأجلنا باختيارك لكيما تخلص الكل يا الهنا المجد لك.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.   Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
 

المجد للآب والأبن والروح القدس ,الآن وكلّ أوان والى  دهر الداهين .آمين.

 

Hrisovulja na jarećoj koži 

Hrisovulja na jarećoj koži 
 

Sa blagoslovom Arhiepiskopa jordanskog Teofilakta iz Jerusalimske Patrijaršije, krst je postavljen na Časnu trpezu u Crkvi Hristovog rođenja u Vitlejemu, iznad Vertepa - pećine u kojoj je rođen Gospod Isus Hristos. U prostor ispod duboreznog krsta, ugrađena je čestica pravog Časnog krsta na Krstopoklonu Nedelju 2011.god.

Nesebičnim i bogougodnim angažovanjem gosp. Gordane Šipke iz Novog Sada i Sestre Doroteje iz Crkve Hristovog rođenja u Vitlejemu, prikupljeni su prilozi od srpskog verujućeg naroda za izradu ovog krsta.

Posebna zahvalnost pripada gosp. Dušanu i gđi. Leonori Vulović iz Beograda koji su priložili drago kamenje.


Materijal:           srebro finoće 950, pozlata 23K, zeleni ahat, zeleni oniks, rečni biseri, sedef, serpentin, divlja kruška.
Tehnika izrade:  filigran, granulacija, inkrustacija, duborez (Vučićević Dobrivoje, radionica Kalistrat, Beograd), ručna gravura
                        (Rade Lazić, Kragujevac), kaligrafsko pisanje (Svetozar Pajić-Dijak, Novi Sad), obrada drveta (Radoljub Ćirica,
                         Konarevo - Kraljevo), tapaciranje (Rade Dugalić, Mataruška Banja)

Veličina:             krst 63 × 30 × 27 cm., škrinja 80 x 55 x 50 cm.

Težina:              srebrni pozlaćeni okov 2054 gr.

Godina izrade:    2011.

Naručilac:           Gđa. Gordana Šipka, Novi Sad.
U posedu:           Crkve Hristovog rođenja u Vitlejemu, Sveta Zemlja.

< Vratite se na prethodni rad

^
Vratite se na izbor radova

Pređite na sledeći rad  >